תקנון ונהלים

* התקנון רשום בלשון נקבה לשם הנוחות)
התקנון נועד להסדיר את הפעילות בסטודיו באופן שבו כל המשתתפים יפיקו ממנו את מלוא התועלת וההנאה.

נהלי התנהגות בשיעור ובסטודיו:

 1. יש לכבות את המכשירים הניידים.
 2. אין לעשן בסטודיו או באזור הכניסה.
 3. מתאמנים לא יהיו רשאים להתאמן בהיותם חולים על מנת לשמור על בריאותם של שאר המתאמנים והמדריכים.
 4. אין הנהלה אחראית על אובדן או גניבה במתחם הסטודיו.
 5. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכויות לשנות את ימי הפעילות והשעות על פי צרכי המועדון והתנאים האמורים.

 נהלי ביטול והשלמת שיעורים:

 1. יש להודיע מינימום 15 שעות מראש על ביטול השיעור. עבור שיעורים של מעל 9 בבוקר – יש להודיע ערב לפני עד 20:00 בערב.
 2. השלמת השיעורים תעשה באותו חודש בלבד.
 3. השלמת שיעורים תעשה על בסיס מקום פנוי.

נהלי תשלום:

 1. התשלום  על פי המחירון בלבד.
 2. התשלום יעשה בהוראת קבע מתחדשת בכרטיס אשראי למשך שנה .
 3. הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את מחירי המנוי בהתאם לתנאי השוק.

נהלי ביטול והקפאת מנוי:

 1. הפסקת המנוי – הודעה של חודש מראש- בחודש זה המתאמן יכול להגיע לשיעורים.
 2. הקפאת מנוי –עד חודש בשנה, מינימום הקפאה 14 יום.
 3. בזמן ההקפאה – המקום הקבוע בשיעורים לא ישמר 

הסטודיו הוא שלך ובשביל  , כיבוד התקנון יעזור לנו לעזור לך.

תודה על שיתוף הפעולה!    בת שבע ואדיר שרם

הצהרת בריאות