תקנון ונהלים

* התקנון רשום בלשון נקבה לשם הנוחות)
התקנון נועד להסדיר את הפעילות בסטודיו באופן שבו כל המשתתפים יפיקו ממנו את מלוא התועלת וההנאה.

נהלי התנהגות בסטודיו:

. מתאמן שיאחר מעבר ל-5 דקות לא יורשה להיכנס לשיעור.
2. יש לכבות את המכשירים הניידים.
3. יש למלא הצהרת בריאות כל שנה.
4. מתאמנים לא יהיו רשאים להתאמן בהיותם חולים על מנת לשמור על בריאותם של שאר המתאמנים והמדריכים.
5. אין הנהלה אחראית על אובדן או גניבה במתחם הסטודיו.
6. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכויות לשנות את ימי הפעילות והשעות על פי צרכי המועדון והתנאים האמורים.

נהלי ביטול והשלמת שיעורים:

1. עבור כל שיעורי הסטודיו: יש להודיע מראש על היעדרות משיעור יש להודיע טלפונית או לעדכן באפליקציה עד 13 שעות מראש על היעדרות.
אי הודעה תגרור חיוב בעלות של שיעור.
2. עבור כל שיעורי הסטודיו: ניתן לממש את השיעורים בכרטיסייה במסגרת המנוי בלבד . בסיום תקופת המנוי יתאפסו השיעורים. תוקף המנוי בהתאם לטבלת המחירון.
3. הארכת מנוי תתאפשר בהודעה של שבועיים מראש לפי סוג מנוי (מינימום הארכת מנוי הינו שבועיים):
מנוי 3 חודשים- שבועיים הארכת מנוי,מנוי 6 חודשים- עד חודש הארכת מנוי,מנוי שנתי- עד חודשיים הארכת מנוי.
4. הארכת מנוי מעל משך הזמן המותר לסוג מנוי, לא ניתן יהיה לשמור את השיעורים והשעות הקבועים של המתאמן.

נהלי תשלום :

1. התשלום על פי המחירון בלבד.
2. הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את מחירי המנוי בהתאם לתנאי השוק.
3. התשלום יעשה בצ’קים או בכרטיס אשראי מראש לכל תקופת המנוי.
4. התשלום בצ’קים יעשה ביום המנוי בתאם למנוי הקודם:
5. במידה והצ’ק שהופק יוחזר ע”י הבנק, ישלם המתאמן את סכום העמלה הבנקאית.
2. עבור כל שיעורי הסטודיו :יתבצע התשלום בשיעור אחרון של סידרת השיעורים הקודמת.

נהלי ביטול מנוי לפילאטיס מזרן ולמכשירים:

1. במידה והמתאמן מבקש לבטל את המנוי עליו להודיע על כך חודש מראש.
3. צ’ק שהופקד לא יוחזר.
4. ביטול מנוי: במהלך השליש הראשון לעסקה, יגבה 25% מסך העסקה שלא נוצלה במנוי. ביטול בארבעת החודשים שלאחר מכן יגרור דמי ביטול של עד 20% מסך העסקה שלא נוצלה במנוי, וביטול בארבעת החודשים האחרונים לשנת ההתקשרות יוגבל ב-17% מסך העסקה שלא נוצלה במנוי.
5. במקרה של בעיית בריאות ירד 5% מסך העסקה שלא נוצלה במנוי
הסטודיו הוא שלך ובשבילך, כיבוד התקנון יעזור לנו לעזור לך.
תודה על שיתוף הפעולה! בת שבע ואדיר שרם